پژوهش : تاثیر مثبت مهد کودک بر سلامت کودکان

خطر بروز نوعی سرطان خون موسوم به ای ال ال در کودکانی که روزانه به مهد کودک می روند یا در زمین های بازی با کودکان دیگر ارتباط دارند ، دست کم ۳۰ درصد کمتر از دیگران است .

محققان دانشگاه برکلی اعلام کردند: خطر بروز نوعی سرطان خون موسوم به ای ال ال در کودکانی که روزانه به مهد کودک می روند یا در زمین های بازی با کودکان دیگر ارتباط دارند ، دست کم ۳۰ درصد کمتر از دیگران است . 


به گفته محققان : بر اثر تماس کودکان با یکدیگر و انتقال میکروب های مختلف میان آنان ، توانایی دستگاه ایمنی کودکان بیشتر می شود که این امر باعث نابودی هر چه بیشتر سلول های سرطانی در آنان می شود . 


سرطان خون ای.ال.ال شایعترین نوع سرطان در کودکان است .